Tulevat konsertit ja tapahtumat

Konsertti peruutettu

Erik Tulindberg – yksi Suomen ensimmäisistä säveltäjistä

20.9.2020 klo 15 | Turun tuomiokirkko

A passeggio – kävelykonsertti

KUNINKAANTIEN MUUSIKOT • KUNGSVÄGENS MUSIKER • MUSICIANS OF THE KING’S ROAD • LES MUSICIENS DE LA ROUTE ROYALE • МУЗЫКАНТЫ КОРОЛЕВСКОЙ ДОРОГИ • MUSICISTI DELLA STRADA REALE • DIE MUSIKER DER KÖNIGSSTRASSE • KUNINGATEE MUUSIKUD