Åbo Underrättelser julkaisi alla olevan Pärtin teoksesta kirjoitetun sonetin 20.12.2011.


ADAMS KLAGAN

I ord som bärs av klang gestaltas sagan
om Adam. Paradiset fick han lämna.
Hans kunskapshunger fick hans ro att rämna.
Guds kärleks sötma blev en avskedstagan.

I hjärtats dallring börjar Adams klagan.
En smärta, osägbar, finns i det jämna,
den hopplöshet vi tvekar att benämna.
Hur rena kropp och själ från synd med tvagan?

En munk har format saknaden till ord,
men i sig själv kan envar finna bristen,
vars klanger lyssnas fram av komponisten.

Så kan musiken ljuda här i dag
som Adams tårar strömmar mot vår jord,
men i hans hjärta klagar du och jag.
                                    EVANDER

 
 

Italialainen Rivista Musica -musiikkijulkaisu kirjoitti Pietro Antonio Tamburinin Requiemin maailman ensiesityksestä.

18


Rivista Musica 11/2011

 
 

Tamburinin sielunmessun esitys 5.11.2011 innoitti erään kuulijan kirjoittamaan siitä alla olevan sonetin, joka julkaistiin Åbo Underrättelser -lehdessä 8.11.2011.


REKVIEM

I Tamburinis Requiem hörs bävan.
Kan själen leva utanför sin kropp?
Vår undran inför gåtan lämnar hopp:
vi ser ett sår slå ut i blod som nävan.

En fågel flyger, vill få mat i krävan,
men vingen bryts som allas levnadslopp.
Musiken accepterar inget stopp,
den böljar framåt, i den hörs en strävan

att skära sönder mörkret som en kniv.
En dunkel smärta strålar in i märgen,
längst inne i dig blir den intensiv,

men sinnets ro kan inga slag förstöra,
för i musikens klanger kan vi höra
att själen andas evigt, liksom bergen.
                                 EVANDER