Gamla Akademihusets solennitetssal, Åbo
to 19.5.2011 kl. 15.00

Kungsvägens musiker, kammarensemble
Jaana Ranta, flöjt

Skönhet, ändamålsenlighet, hållbarhet
– historiskt konsertprogram från 1800-talets Åbo III

Bernhard Romberg:
Divertimento sopra un tema finlandico
Quatuor dédié à Joseph Haydn

Privat tillställning