Skip to main content

Kungsvägens musiker är en professionell barockorkester och kör som har specialiserat sig på att framföra okända verk av europeiska tonsättare på tidsenliga instrument eller s.k. periodinstrument.

Alla orkestrar och körer är inte likadana

Kungsvägens musiker är en professionell barockorkester och kör. Ensemblen är grundad år 2008 och har sin hemort i Åbo i Finland. Kungsvägens musiker har skapat sig en egen nisch inom fältet för tidig musik i Finland och blivit känd för sin säregna repertoarplanering och sina högklassiga konsertproduktioner. Verksamhetens tyngdpunkt ligger i att uppföra okända verk av såväl kända som okända europeiska tonsättare främst från 1600- och 1700-talen.

Orkester och kör

Kungsvägens musiker är den enda ensemblen i Finland som omfattar både orkester och kör. En av hörnstenarna för repertoarplaneringen har således varit att framföra verk tonsatta för orkester, kör och solister. Orkestern och kören uppträder också regelbundet var för sig med instrumental- och a cappella-konserter. Ensemblens storlek varierar enligt de verk som uppförs.

Kungsvägens musiker har genast från början av sin verksamhet varit en professionell ensemble, det vill säga anlitat yrkesmusiker i sina produktioner. Utöver professionella musiker, såväl instrumentalister som sångare, har man sysselsatt dansare och tiotals andra specialister inom kulturbranschen. Internationellt samarbete har likaså alltid varit en naturlig del av Kungsvägens musikers verksamhet. Ett stort antal utländska solister och dirigenter har gästat ensemblen och musiker från över tio olika länder har spelat i orkestern.

Rariteter och individuella produktioner

Kungsvägens musiker har specialiserat sig på att uppföra okända verk av både kända och okända europeiska tonsättare. Tyngpunkten ligger på musik från 1600- och 1700-talen. En stor del av repertoaren består av verk som sällan, om någonsin, har framförts i Finland. Tiotals verk har fått sin Finlandspremiär vid Kungsvägens musikers konserter.

Kungsvägens musikers konserter är alltid individuella, unika produktionshelheter. I konsertplaneringen tar man hänsyn till säregenskaperna hos de framförda verken, konsertplatsen, tidpunkten osv. Produktionerna kännetecknas också av omfattande historisk bakgrundsforskning, något som publiken erbjuds möjligheten att ta del av genom de informativa, tvåspråkiga programbladen. Kungsvägens musiker är också en av de få genuint tvåspråkiga musikaktörerna inom det fria kulturfältet i Finland.

Kungsvägens musiker genonför sina produktioner ofta i samarbete med städer, kommuner, församlingar och andra kulturaktörer. Kungsvägens musikers verksamhet har kontinuerligt utvidgats och fått en allt större nationell och internationell synlighet. Flera av ensemblens konserter har radierats och sänts på YLE Radio 1-kanalen.

Den historiska Kungsvägen

Kungsvägen är en sekelgammal postrutt mellan Bergen i Norge och Sankt Petersburg i Ryssland. Längs den har även de kungliga, de lärda och konstnärerna färdats genom tiderna. Kungsvägens musiker har bildats av musiker som är bosatta längs denna rutt.

Kungsvägens musiker har en stark anknytning till sin hemregion Egentliga Finland. Exempelvis har Åbo domkyrka varit en av ensemblens viktigaste konsertscener i över tio års tid. En av grundprinciperna för verksamhet är också att föra stora konsertproduktioner till mindre orter där man sällan erbjuds möjligheten att ta del av motsvarande högklassiga konsertupplevelser.

Markus Yli-Jokipii var dirigent och konstnärlig ledare för Kungsvägens musiker åren 2009–2015. Ensemblen har också dirigerats av bland andra Jean-Marc Andrieu, Robert King, Michele Vannelli och Flavio Colusso.

Sami Palsio har varit intendent för ensemblen allt sedan verksamheten började. Biträdande intendent är Maria Hjerpe.

Konsertserien som presenterar historiska instrument

År 2012 inledde Kungsvägens musiker en serie konserter som presenterar ovanliga historiska instrument. Instrumenten har numera så gott som helt försvunnit från konsertscenerna, men det finns verk skrivna för dem bl.a. av den klassiska periodens tonsättare. Den första konsertens soloinstrument var glasharmonikan, som spelades av William Zeitler. På Konstens natt 2013 fortsatte serien med den italienska barockfagottisten Paolo Tognons besök i Åbo. På trettondagen 2014 uppförde Kungsvägens musiker Marc-Antoine Charpentiers Te Deum, och då ingick en historisk serpent i orkesterns besättning. Konserten avslutades med Rondeau-satsen ur Les Indes galantes av Jean-Philippe Rameau, i vilken instrumentet som kallas kinesisk hatt kunde höras veterligen för första gången i Finland.

I augusti 2014, på Konstens natt, gästades Kungsvägens musiker av Sigiswald Kuijken, grundaren av den legendariska barockorkestern La Petite Bande. Kuijken spelade som solist både på det historiska instrumentet violoncello da spalla och på barockviolin. På Konstens natt ett år senare uppträdde italienska Eleonora Vulpiani som solist på det sällan hörda instrumentet lira-chitarra.

År 2017 fortsatte serien med instrumentet tromba marina som spelades av tysken Eberhard Maldfeld. Vid samma konsert kunde man också för första gången i Finland höra pukor gjorda i trä. I januari 2019 spelade Maija Lampela som solist på instrumentet pardessus de viole, som också kallas kvinnornas violin, och i oktober samma år uppträdde belgiska Marieke Van Ransbeeck med musette de cour, d.v.s. säckpipa från barocken.

Framstående produktioner

Historiskt framförande av 400 år gammal Matteuspassion i Åbo

På våren 2013 uppförde Kungsvägens musiker den tyska tonsättaren Melchior Vulpius 400 år gamla Matteuspassion. Enligt historiska källor är verket veterligen den första flerstämmiga kompositionen som någonsin blivit framfört i Finland, i slutet av 1600-talet i Åbo domkyrka . Kungsvägens musikers fyra uppföranden av passionen i samband med gudstjänster i Loimaa, Nousis, Åbo och Bjärnå väckte stort intresse hos publiken.

På påsken 2014 framfördes Vulpius passion i Taulumäki kyrka i Jyväskylä inför en rekordstor publik på ca 600 personer. Ett år senare, på palmsöndagen 2015, återvände verket till Vasatrakten efter en veterligen cirka 300 år lång paus. Passionen framfördes i Lillkyro kyrka vid en historisk gudstjänst som besöktes av närmare 800 personer.

Kungsvägens musiker har även senare fortsatt passionsprojektet genom att framföra historiska passioner tonsatta av Antoine de Longueval, Jakob Meiland, Johann Walter, Christoph Demantius och Bartholomäus Gesius. Dirigent för dessa framföranden var Jonas Rannila och de ingick i Reformationen 500-märkesårets program.

Kungsvägens musiker uppträdde för det svenska kungaparet

Kungsvägens musiker framförde musik från 1700-talets svenska hov vid en tillställning som ägde rum i Åbo slott i början av september 2012. Programmet bestod av musik av Francesco Uttini. Samtliga verk hade inte tidigare uppförts i Finland. Vid tillställningen, som samlade representanter från över 20 olika länder, närvarade även kung Carl XVI Gustaf av Sverige och drottning Silvia.

Kungsvägens musiker i Kapellan i Sankt Petersburg

Kungsvägens musikers barockorkester, kör och solister uppträdde 29.10.2011 inför en fullsatt sal i Kapellan i Sankt Petersburg. Kapellan är en av Rysslands mest legendariska konsertsalar och har ansetts ge ett ansikte åt det ryska musiklivet. Kapellans historia sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Som exempel på de berömda tonsättare och dirigenter som varit verksamma inom Kapellan kan nämnas Glinka, Paisiello, Cimarosa och Rimskij-Korsakov.

Kungsvägens musikers konsert i Kapellan var historisk såtillvida att detta var första gången någonsin som en finländsk ensemble uppträdde i konsertsalen.

Konstens natt i Åbo

Sedan år 2016 har Kungsvägens musiker ansvarat för koordineringen av evenemanget Konstens natt i Åbo. År 2019 fyllde Konstens natt i Åbo 30 år och är det äldsta kulturevenemanget som har ordnats oavbrutet i Åbo.

Den okända kompositören – Pietro Antonio Tamburini

I september 2009 fick Kungsvägens musikers intendent Sami Palsio höra om att det någonstans i ett europeiskt arkiv förvarades en handskrift av en själamässa som hade komponerats av en tonsättare som hade levt på 1600-talet. Mässan hade veterligen aldrig blivit framförd eller utgiven, och det enda som fanns kvar var de handskrivna noterna.

Efter många krokar i långdansen ledde spåren till en av de gamla, mest betydelsefulla musikstäderna i norra Italien, och bara några veckor senare lyckades man lokalisera handskriften.

I oktober kontaktade Palsio ett italienskt företag som har specialiserat sig på att kopiera gamla handskrifter och bad det kopiera hela notmaterialet. Mikrofilmen anlände till Finland några veckor senare, och mässan, som varit gömd i arkiven i nästan fyrahundra år, såg därmed äntligen dagens ljus. Redan i detta skede kändes det som att fyndet skulle göra det möjligt att den hittills okända kompositören fick uppleva en renässans. Och detta skulle få sin början i Åbo i Finland.

Verket framfördes i S:t Marie kyrka i Åbo på alla helgons dag 5.11.2011.

Kungsvägens musiker har tilldelats Pro Musica Stiftelsens stipendium 7.6.2012.

Finska Kulturfondens Egentliga Finlands regionalfond valde Kungsvägens musikers verksamhet till landskapets mest framstående kulturprojekt år 2010.

Kungsvägens musiker tilldelades Gärning 2011-hedersomnämnandet på Europadagen 9.5.2009 av Stiftelsen Åbo 2011.