Skip to main content

Luther 2017 – Reformationens 500 år

År 2017 räknas det ha gått 500 år sedan reformationen började. Den tyska prästen och teologen Martin Luther publicerade sina 95 teser i Wittenberg år 1517. Teserna kom att leda till splittring inom den katolska kyrkan och till att den protestantiska kyrkan bildades. Utvecklingen har sedermera påverkat hela världshistorien, och den har också varit av stor betydelse för kyrkomusiken.

Kungsvägens musiker var den första finländska kulturaktören som undertecknade Luther 2017-jubileumsårets licensavtal och blev godkänd som jubileumsårets samarbetspartner.

Tre Matteuspassioner

Kungsvägens musiker har sedan 2013 framfört sex gånger Matteuspassionen som tonsatts av tysken Melchior Vulpius. Verket är veterligen den första flerstämmiga kompositionen som någonsin blivit framförd i Finland. Samtliga av Kungsvägens musikers framföranden har skett i gudstjänstkontext och de har väckt mycket stort intresse bland publiken.

Under reformationens märkesår 2017 framförde Kungsvägens musiker tre Matteuspassioner som är tonsatta ännu tidigare än den passion som Vulpius skrivit (av Antoine de Longueval, Jakob Meiland och Johann Walter). De kan sägas vara ”världshistoriens första passionskompositioner”. Framförandena gjordes i samarbete med Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet och de var en del av märkesårets festligheter. Jonas Rannila var dirigent för samtliga framföranden.

De tre sällan hörda Matteuspassionerna framfördes i Åbo domkyrka 11.3, 8.4 och 20.5.

Varje passionsframförande föregicks av en öppen föreläsning som var anknuten till reformationstemat.

Ytterligare två tidiga passioner för att fira märkesåret

På sommaren 2017 framförde Kungsvägens musiker under ledning av dirigent Jonas Rannila en tidig Johannespassion, tonsatt av Christoph Demantius, och i början av år 2018 en historisk Matteuspassion av Bartholomäus Gesius. Den av Gesius skrivna passionen, som man tidigare trodde att hade gått delvis förlorad, uppfördes nu för första gången i Finland.

Kungsvägens musiker tilldelades Agricola-medaljen

Den 20 maj 2017 tilldelades Kungsvägen musiker Agricola-jubileumsårets medalj av Mikael Agricola-sällskapet. Medaljen överräcktes av Agricola-jubileumsårets generalsekreterare och Mikael Agricola-sällskapets ständige rådgivare Ossi Tuusvuori.

Kungsvägens musiker inledde cykeln av historiska passioner med framförandet av ”Finlands första” Matteuspassion, tonsatt av Melchior Vulpius, i Åbo domkyrka år 2013. Passionen sjöngs på gammal finska. Serien fortsatte under reformationens märkesår 2017, då Kungsvägens musiker uppförde tre världshistoriens tidigaste Matteuspassioner. Den sista av dem kan sägas vara världens första lutherska Matteuspassion, och den är skriven av Johann Walter som var efterföljare och nära kollega till reformatorn Martin Luther. På plats vid uppförandet fanns på Kungsvägens musikers inbjudan också Christian Priesmeier, Martin Luthers ättling i fjortonde generationen.

Agricola-jubileumsåret firades år 2007 då det hade gått 450 år sedan det finska skriftspråkets skapare Mikael Agricola dog. Jubileets tema var ”oma kieli, oma mieli” (eget språk, eget sinne) och under året ordnades talrika evenemang runtom i Finland. Den av Pirkko Viitasalo designade Agricola 2007-medaljen har tidigare tilldelats bl.a. till president Tarja Halonen och kulturminister Stefan Wallin.