Skip to main content

21.3.2024 kl. 19 | Åbo domkyrka

Andrea Falconieri ”Il napoletano”

27.3.2024 kl. 19 | Åbo domkyrka

Johann Steuerlein: Johannespassionen

29.3.2024 kl. 15 | Virmo S:t Lars kyrka

Johann Steuerlein: Johannespassionen

KUNINKAANTIEN MUUSIKOT • KUNGSVÄGENS MUSIKER • MUSICIANS OF THE KING’S ROAD • LES MUSICIENS DE LA ROUTE ROYALE • МУЗЫКАНТЫ КОРОЛЕВСКОЙ ДОРОГИ • MUSICISTI DELLA STRADA REALE • DIE MUSIKER DER KÖNIGSSTRASSE • KUNINGATEE MUUSIKUD