Skip to main content

1.9.2024 kl. 18 | Teljän kyrka, Björneborg

Första psalmboken 500 år

15.8.2024 | Åbo

Konstens natt i Åbo 2024

5.1.2025 kl. 19.00 | Åbo domkyrka

Kungsvägens musiker

KUNINKAANTIEN MUUSIKOT • KUNGSVÄGENS MUSIKER • MUSICIANS OF THE KING’S ROAD • LES MUSICIENS DE LA ROUTE ROYALE • МУЗЫКАНТЫ КОРОЛЕВСКОЙ ДОРОГИ • MUSICISTI DELLA STRADA REALE • DIE MUSIKER DER KÖNIGSSTRASSE • KUNINGATEE MUUSIKUD