Kommande konserter och evenemang

11.8.2022 | Åbo

Konstens natt i Åbo 2022

Konserten inställd

Erik Tulindberg – en av Finlands första tonsättare

KUNINKAANTIEN MUUSIKOT • KUNGSVÄGENS MUSIKER • MUSICIANS OF THE KING’S ROAD • LES MUSICIENS DE LA ROUTE ROYALE • МУЗЫКАНТЫ КОРОЛЕВСКОЙ ДОРОГИ • MUSICISTI DELLA STRADA REALE • DIE MUSIKER DER KÖNIGSSTRASSE • KUNINGATEE MUUSIKUD