Kommande konserter och evenemang

13.8.2020 | Åbo

Konstens natt i Åbo 2020

22.2.2020 kl. 16 | Åbo domkyrka

W. A. Mozart: Eine kleine Nachtmusik

KUNINKAANTIEN MUUSIKOT • KUNGSVÄGENS MUSIKER • MUSICIANS OF THE KING’S ROAD • LES MUSICIENS DE LA ROUTE ROYALE • МУЗЫКАНТЫ КОРОЛЕВСКОЙ ДОРОГИ • MUSICISTI DELLA STRADA REALE • DIE MUSIKER DER KÖNIGSSTRASSE • KUNINGATEE MUUSIKUD