Skip to main content

17.8.2023 | Åbo

Konstens natt i Åbo 2023

14.10.2023 kl. 18 | Åbo domkyrka

Första psalmboken 500 år

Kommande program |

Prinsessan Anna Amalia 300 år

KUNINKAANTIEN MUUSIKOT • KUNGSVÄGENS MUSIKER • MUSICIANS OF THE KING’S ROAD • LES MUSICIENS DE LA ROUTE ROYALE • МУЗЫКАНТЫ КОРОЛЕВСКОЙ ДОРОГИ • MUSICISTI DELLA STRADA REALE • DIE MUSIKER DER KÖNIGSSTRASSE • KUNINGATEE MUUSIKUD