Tulevat konsertit ja tapahtumat

12.8.2021 | Turku

Turun Taiteiden yö 2021

Konsertti peruutettu

Erik Tulindberg – yksi Suomen ensimmäisistä säveltäjistä

KUNINKAANTIEN MUUSIKOT • KUNGSVÄGENS MUSIKER • MUSICIANS OF THE KING’S ROAD • LES MUSICIENS DE LA ROUTE ROYALE • МУЗЫКАНТЫ КОРОЛЕВСКОЙ ДОРОГИ • MUSICISTI DELLA STRADA REALE • DIE MUSIKER DER KÖNIGSSTRASSE • KUNINGATEE MUUSIKUD