Skip to main content

Seuraavat konsertit ja tapahtumat

14.10.2023 klo 18 | Turun tuomiokirkko

Ensimmäinen virsikirja 500 vuotta

Tulossa |

Prinsessa Anna Amalia 300 vuotta

KUNINKAANTIEN MUUSIKOT • KUNGSVÄGENS MUSIKER • MUSICIANS OF THE KING’S ROAD • LES MUSICIENS DE LA ROUTE ROYALE • МУЗЫКАНТЫ КОРОЛЕВСКОЙ ДОРОГИ • MUSICISTI DELLA STRADA REALE • DIE MUSIKER DER KÖNIGSSTRASSE • KUNINGATEE MUUSIKUD