Åbo domkyrka
ons 27.3.2013 kl. 18.00

Kungsvägens musiker a cappella
Markus Yli-Jokipii, dirigent

Kvällsvesper
Miika Ahola, gudstjänstförrättare


Melchior Vulpius:

Paßio meidän Herran Jesuxen Christuxen
– Matteuspassionen 400 år

Historisk gudstjänst vid vilken Finlands ”första” passion framförs.

I Erfurt i Tyskland publicerades år 1613 en Matteuspassion som var tonsatt av en av de lokala kyrkomusikerna, Melchior Vulpius. Under de följande årtiondena spreds noterna till verket också till Norden, och det kom att bli ursprungskällan för passionstraditionen i Finland.

Utgående från historiska dokument har man kunnat utreda att den passion som framfördes i samband med en gudstjänst i katedralen i Åbo år 1672 var just detta verk.

Faktumet att passionen nu fyller jämna år och dess historiska bakgrund i Åbo har inspirerat Kungsvägens musiker till att ge publiken möjligheten att höra detta intressanta verk under jubileumsåret.

Fritt inträde

Gudstjänsten bandades för:

Uppförandet kan också ses via Virtualkyrkan: www.virtuaalikirkko.fi