Akademihusets Solennitetssal
Rothoviusgatan 2, Åbo
sö 5.11.2017 kl. 12.00

Kungsvägens musiker
Aurora Marthens, sopran

Akademihuset 200 – till Drottning Kristinas ära
-utställningens invigning

Privat tillställning

Akademihuset i Åbo 200

Akademihuset 200-jubileumsarbetsgruppen:

Riksarkivet, Åbo hovrätt, Åbo universitet, Åbo Akademi, Domkapitlet i Åbo ärkestift, Åbo stad, Åbo museicentral, Åbo stadsbibliotek, Finlands Nationalgalleri, Senatfastigheter, Historiska föreningen i Åbo, Kungsvägens musiker samt Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet