Akademihusets Solennitetssal
Rothoviusgatan 2, Åbo
to 14.12.2017 kl. 19.00

Kungsvägens musiker

Pia Pajala, sopran

Akademihuset 200 – jubileumsmiddag

Ludwig van Beethoven:
Leonore nro 3, fanfar

Anders Wesström:
Stråkkvartett nr. 5 G-dur

Gottfried Reiche:
Abblasen

Johan Helmich Roman: sex sånger till texter av Jakob Frese
Mitt hjärta rörs av fröjd
I fåglar, vilde djur
Min andakt skynda dig
Gud, alla härars Gud
Min glädjedag
Vad tänken I som icke vid Er tröttas

Erik Tulindberg:
Stråkkvartett nr. 3 C-dur

Lasse Mårtensson:
Stormskärs Maja

Toivo Kärki / Reino Helismaa:
Täysikuu

Privat tillställning