S:ta Anna kyrka
Hamnö, Kökar
lö 2.7.2016 kl. 20.00

Facebook
Twitter

#BaroccoFrancescano

Kungsvägens musiker
Irma Niskanen, konsertmästare

Minna Nyberg, sopran
Mia Heikkinen, sopran

Franciskusfesten på Kökar

Ingenuin Molitor O. F. M.
Canzon I-VI
Motettae IX, X, XIV, XIII, XVIII, XII

Giovanni Battista Martini O. F. M.
Elevazione

Kungsvägens musiker framför ett program med musik som inte tidigare har hörts i Finland. Verken är tonsatta av en franciskanmunk som levde på 1600-talet.

Program: 15 €