Gustavs kyrka
Kivimaantie 30, Kustavi
lö 15.7.2017 kl. 21.00

Facebook
Twitter

Kungsvägens musiker
Jonas Rannila, dirigent


Volter Kilpi i Gustavs

Christoph Demantius:
Johannespassionen

Johann Sebastian Bach:
Jesu, meine Freude BWV 227

Christoph Demantius var samtida med Claudio Monteverdi. I år är det 450 år sedan tonsättarnas födelse. Vid konserten i sommarkvällen i Gustavs kyrka framförs en sällan hörd Johannespassion och en ikonisk motett av Bach.

– Kaffeservering till förmån för diakoniarbetet en timme före konserten och Ritva Numminens ikonutställning i klockstapeln samtidigt.

Biljetter: 20 €

Förhandsförsäljning: www.vkkustavissa.fi