Hemmet, Villa Vinden
Observatoriegatan 2
fre 18.1.2019 kl. 17.00

Kungsvägens musiker

Maija Lampela, pardessus de viole

Privat tillställning