Åbo domkyrka
ons 27.3.2024 kl. 19.00

Facebook
Instagram
Twitter

Kungsvägens musiker a cappella
Jorma Hannikainen, dirigent

”Världshistoriens första passionskompositioner”

Gudstjänst i stilla veckan
Mika Mäntyranta, liturg
Markku Hietaharju, organist


Johann Steuerlein:
Johannespassionen

– urpremiär i Finland

Heinrich Scheidemann:
Erbarm’ dich mein, o Herre Gott, versus 1
Erbarm’ dich mein, o Herre Gott, versus 2

Johann Steuerleins tyska passion är en av de tidigaste Johannespassionerna. Den uppförs nu för fösta gången i Finland. Uppförandet av Steuerleins passion ingår i cykeln av historiska passioner som Kungsvägens musiker inledde redan år 2013.

Fritt inträde

Gudstjänsten sänds också i Virtualkyrkan.