Åbo
to 13.8.2020

#turuntaiteidenyo
#mukanataiteidenyossa
#konstensnattabo

Konstens natt i Åbo ordnas trots allt

Konstens natt i Åbo 2020 hade redan hunnit ställas in på grund av coronavirussituationen. Statsrådets och Regionförvaltningsverkets begränsningar av offentliga tillställningar luckras emellertid upp i augusti, vilket betyder att även Konstens natt-evenemang kan ordnas i den form som de nya direktiven möjliggör.

Under Konstens natt 2020 ordnas i likhet med tidigare år också hantverkarmarknad vid Aura å. Marknaden äger rum på Västra Strandgatan mellan Teaterbron och Köpmansgatan. I år pågår marknaden i fyra dagar (torsdag–söndag).

Samtidigt med Konstens natt arrangeras också Kalevaspelen i Åbo. Spelen invigs torsdagen 13.8 och programmet äger rum på Paavo Nurmis stadion.

Det officiella programmet för Konstens natt i Åbo publiceras på webbplatsen www.turuntaiteidenyo.com.