Åbo slott
lö 8.9.2012 kl. 19.00

Kungsvägens musiker
Markus Yli-Jokipii, dirigent

Ilona Jokinen, sopran

The 64th World Baden-Powell Fellowship Event
– Musik från 1700-talets svenska hov

Francesco Uttini:
Drottningsalen
VI Trios, Op. 1, Due Violini e Basso: Sonata I & IV
Kungssalen
Sinfonia in G per due corni da caccia, archi e basso continuo
Il rè pastore, Aria Maestoso
Sinfonia in D per due corni da caccia, archi e basso continuo

 

Privat tillställning

– Kung Carl XVI Gustaf av Sverige och drottning Silvia närvarade vid tillställningen.