Lillkyro kyrka
Kyrkobron 2, Lillkyro
Palmsöndag
sö 29.3.2015 kl. 10.00

Facebook
Twitter

Kungsvägens musiker a cappella
Markus Yli-Jokipii

Historisk gudstjänst

Gudstjänsten förrättas av kyrkoherde Petri Hautala


Melchior Vulpius:

Paßio meidän Herran Jesuxen Christuxen
– Matteuspassionen 400 år

Historisk gudstjänst vid vilken Finlands ”första” passion framförs.

Fritt inträde