Åbo domkyrka
Trettondagen
lö 6.1.2024 kl. 19.00

Facebook
Instagram
Twitter
Köp biljett

Kungsvägens musiker
Dominique Visse

 

EXTRAVAGANZA MUSICALI

Sådant här händer inte varje dag 

År 1568 ägde ett rätt betydelsefullt bröllop rum i München. Festligheterna varade i nästan 20 dagar, och i samband med dem uppfördes en jättelik motett för 40 röster. Ett år tidigare hade av samma tonsättare uppförts ett ännu större verk, som sedermera var försvunnet i över 400 år tills fransmannen Dominique Visse lyckades identifiera dess manuskript i det franska nationalbiblioteket.

Verket i fråga var den italienska tonsättaren Alessandro Striggios jättelika mässa, Missa 40/60, som tillsammans med motetten bildar renässanspolyfonins kanske mest imponerande helhet. För att framföra verken krävs en exceptionellt stor ensemble, som utöver körer på tiotals sångare också omfattar ett stort antal ovanliga historiska instrument, såsom viola da gambor, sacquebouter och sinkor.

Kungsvägens musiker uppför Alessandro Striggios jättelika motett och mässa i Åbo domkyrka på trettondagskonserten lördagen den 6 januari 2024. Vid uppförandet strävar man att följa de ursprungliga historiska besättningarna så noggrant som möjligt, och Kungsvägens musikers alla konstnärliga krafter tas i bruk. Att uppföra Striggios motett och mässa i Åbo är en enorm kulturgärning och det hittills största projektet någonsin inom tidig musik i Finland.

Konsertens leds av Dominique Visse, som hittade mässans notmanuskript.

Habsburg-släktens representant, ärkehertiginnan Sophia von Habsburg-Lothringen, var närvarande vid konserten.

Konsertens presentationsvideo:
youtu.be/H2G6WSs2Yrg

 

Annibale Padovano:
Missa à 24
Kyrie
– urpremiär i Finland

Cesare Bendinelli:
Fanfare

Alessandro Striggio:
Mottetto Ecce beatam lucem à 40 voci
– urpremiär i Finland

Annibale Padovano:
Missa à 24
Agnus Dei
– urpremiär i Finland

Alessandro Striggio:
Missa sopra Ecco sì beato giorno à 40 voci in cinque cori con un Agnus Dei à 60 voci
– urpremiär i Finland

Biljetter: 

Det finns tre olika biljettkategorier vid konserten: vita, blå och röda biljetter. Sittplatserna i Åbo domkyrka är indelade i områden enligt dessa färger. Platserna inom samtliga områden är onumrerade.

Vit biljett SLUTSÅLT (35,00 e + eventuell serviceavgift), kyrkans fasta bänkar.

Blå biljett SLUTSÅLT (55,00 e + eventuell serviceavgift), stolarna i kyrkans främre del.

Röd biljett SLUTSÅLT (130,00 e), separat område längst framme, närmast orkestern och körerna. Denna specialbiljett är inte till salu hos Ticketmaster. Den kan endast bokas och köpas av Kungsvägens musiker. I priset ingår en privat tillställning före konserten.

Förhandsförsäljning:

Försäljningsställena i hela landet
– I Åbo bl.a. Stockmann, Citymarket och Prisma

Åbo domkyrkas information, tfn 040 341 7100

Biljetter kan också köpas direkt hos Kungsvägens musiker: info@kuninkaantienmuusikot.fi eller tfn 0400 495 935.

I samarbete med:

Tekniken vid Kungsvägens musikers uppförande av Striggios Stora mässa sköts av Rajupaja.