Kungsvägens musiker & Les Abbagliati

14.12.2019

Kungsvägens musiker & Les Abbagliati

12.12.2019

Vallaton taiteenkumous 2019 – Den ostyriga konstomvälvningen

18.3.2019

Konstens natt i Åbo 2019 – jubileumsår

18.3.2019

Herrgårdskonsert II

25.4.2019

Herrgårdskonsert I

16.4.2019

Kvinnornas violin – pardessus de viole

19.1.2019

Kvinnornas violin II

18.1.2019

Kvinnornas violin I

18.1.2019

G. P. da Palestrina: Missa sine nomine

6.1.2019